โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นอบรมการขาย

หมวดหมู่ Soft Skill+ทั่วไป

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2560


หมวดหมู่ Soft Skill+ทั่วไป

- เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน

- การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT)

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM (26 มี.ค 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร (26 มี.ค. 61)
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน (28-29 มี.ค 61) อ.วัชระ