โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 3 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คลังความรู้

นักขายปัจจุบันต้องปรับตัวอย่างไร


นักขายในยุคที่ข้อมูลลูกค้าแน่นไม่แพ้นักขาย ทางเลือกมากมายแบบนี้ นักขายคงขายแบบธรรมดาไม่ได้อีกต่อไป เพราะการแทนที่ของนักขายกำลังจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน นักขายในยุคใหม่นี้จึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เก่งมากกว่าข้อมูลในโลกออนไลน์ มาเริ่มกันเลยครับก่อนที่นักขายจะหมดโลกกัน

Last Update 2018-07-19 | Post by Admin

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน