โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Public Training หลักสูตรเทคนิคการพูด การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์พลกฤติ โสลาพากุล วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด

อัพเดตล่าสุด : 26 ตุลาคม 2561


 Public Training หลักสูตรเทคนิคการพูด การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยอาจารย์พลกฤติ โสลาพากุล วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน