โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Public หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร อ.สัจพล ส่งสมบุญ 23 ส.ค. 60

อัพเดตล่าสุด : 23 สิงหาคม 2560


หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

อ.สัจพล ส่งสมบุญ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

Image may contain 1 person sitting table and indoor

Image may contain 4 people people standing and indoor


Image may contain 8 people people smiling people standing and indoor

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน