โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Public Training ฝึกอบรมหลักสูตรนำเข้าส่งออก อบรมหลักสูตร ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ บรรยายโดย อ.วัชระ ปิยะพงษ์ อบรมวันที่ 28 กันยายน 2561

อัพเดตล่าสุด : 29 กันยายน 2561


 Public Training ฝึกอบรมหลักสูตรนำเข้าส่งออก อบรมหลักสูตร ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ  บรรยายโดย อ.วัชระ ปิยะพงษ์ อบรมวันที่ 28 กันยายน 2561

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน