โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Six Sigma Introduction and Application Effectively Speaker by Aj.Narong Toothong (Lean TPM Expert) At FourWing Hotel Sukhumwit 14 September 2018

อัพเดตล่าสุด : 14 กันยายน 2561


 Six Sigma Introduction and Application Effectively Speaker by Aj.Narong Toothong (Lean TPM Expert) At FourWing Hotel Sukhumwit 14 September 2018

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน