โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมหลักสูตร HrfornonHrการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารโดยวิทยากร อาจารย์สันติชัย อินทรอ่อน

อัพเดตล่าสุด : 21 สิงหาคม 2561


 

อบรมหลักสูตร HrfornonHrการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารโดยวิทยากร อาจารย์สันติชัย อินทรอ่อน

วันที่ 21 สิงหาคม 2561

 

 

#บริษัทรับจัดฝึกอบรม #อบรมภายในองค์กร #อบรมภายนอกองค์กร #วิทยากรมืออาชีพ #อบรมโรงงาน #sixsigma #ระบบไฮดรอริก #5ส

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน