โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In House Training หลักสูตร ระบบไฮโดรริกขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ณรงค์

อัพเดตล่าสุด : 18 สิงหาคม 2561


 

 In House Training อบรมภายในองค์กร

ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบไฮโดรริกขั้นพื้นฐาน

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ณรงค์

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

 

#บริษัทรับจัดฝึกอบรม #อบรมภายในองค์กร #อบรมภายนอกองค์กร #วิทยากรมืออาชีพ #อบรมโรงงาน #sixsigma #ระบบไฮดรอริก #5ส

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน