โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Public Training หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยอาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

อัพเดตล่าสุด : 08 สิงหาคม 2561


 

Public Training อบรมภายนอกองค์กร

อบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

อบรมวันที่ 8 สิงหาคม 2561

โดยอาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน