โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In House Training อบรมหลักสูตร ด้านโรงงาน โดย ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

อัพเดตล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2561


 

In House Training อบรมภายในองค์กร

อบรมหลักสูตร ด้านโรงงาน

โดย ดร.ณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมโรงงาน

อบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน