โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In House Training หลักสูตร การบริการด้วยใจ โดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อัพเดตล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2561


 

 

InHouse Training อบรมภายในองค์กร

 

หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยใจ 


อบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โดย วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน