โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In House Training หลักสูตร การบริการด้วยใจ โดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อัพเดตล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2561


 

InHouse Training อบรมภายในองค์กร

หลักสูตร การบริการด้วยใจ 


อบรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
โดย วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน