โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In House Training หลักสูตร สุดยอดนักขายเหนือยุคดิจิทัล

อัพเดตล่าสุด : 00 ธันวาคม 543


 

InHouse Training อบรมภายในองค์กร

หลักสูตร สุดยอดนักขายเหนือยุคดิจิทัล
โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากรการขาย การบริการ การตลาด 
อบรมวันที่ 28 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

สอบถามหลักสูตรการขายเพิ่มเติม 

คอร์สอบรมการขาย

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน