โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมหลักสูตร #เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่การปิดการขาย วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ​ สุข​ไพบูลย์​กุล

อัพเดตล่าสุด : 03 ธันวาคม 2562


 อบรมหลักสูตร #เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่การปิดการขาย วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ​ สุข​ไพบูลย์​กุล

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน