โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมหลักสูตร #การบริหารผลงาน สำหรับเติมความรู้สู่การเป็น HRD Managerในยุค Disruptive โดยอาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ และ ดร.ชัชวาลย์ อรวงศ์ศุภทัต วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562

อัพเดตล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2562


 อบรมหลักสูตร #การบริหารผลงาน สำหรับเติมความรู้สู่การเป็น HRD Managerในยุค Disruptive โดยอาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ และ ดร.ชัชวาลย์ อรวงศ์ศุภทัต วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน