โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ โดยอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2562

อัพเดตล่าสุด : 30 กันยายน 2562


 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

โดยอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
วันที่ 30 กันยายน 2562
 
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน