โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วันที่ 24 กันยายน 2562 โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี

อัพเดตล่าสุด : 24 กันยายน 2562


 อบรมหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

วันที่ 24 กันยายน 2562
โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี
 
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน