โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 8 วันที่ 6-7 กันยายน 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อัพเดตล่าสุด : 06 กันยายน 2562


 อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training

#นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 8
วันที่ 6-7 กันยายน 2562
โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
 
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน