โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Public Training อบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพเเละการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ

อัพเดตล่าสุด : 02 มีนาคม 2561


อบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพเเละการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ 
จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน