โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมหลักสูตรจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อบรมวันที่ 26​ เมษายน​ 2562 อ.สมเกียรติ​ ลีรัตนขจร

อัพเดตล่าสุด : 26 เมษายน 2562


 อบรมหลักสูตรจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อบรมวันที่ 26​ เมษายน​ 2562 อ.สมเกียรติ​ ลีรัตนขจร

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน