โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Public หลักสูตร :สุดยอดการพัฒนาบุคลิกภาพและพิชิตใจลูกค้าในงานบริการที่เป็นเลิศ วันพุธที่ 6 ธ.ค 60

อัพเดตล่าสุด : 06 ธันวาคม 2560


 อบรมหลักสูตร สุดยอดการพัฒนาบุคลิกภาพและพิชิตใจลูกค้าในงานบริการที่เป็นเลิศ

วันพุธที่ 6 ธ.ค 60 (9.00-16.00 น.) เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น.
วิทยากรอาจารย์ธนภัทร ธรรมากุลยากุล
 
สถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรม Tess Training (Milky House Workspace)

จัดอบรมโดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

www.inwtraining.com
 
 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน