โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

ฝึกอบรมหลักสูตร​hr​ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร​(Hr​ for​ non​ HR)​ วันที่​ 25​ เมษายน​ 2562 อาจารย์ดร.สันติชัย​ อินทรอ่อน

อัพเดตล่าสุด : 25 เมษายน 2562


 ฝึกอบรมหลักสูตร​hr​ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร​(Hr​ for​ non​ HR)​ วันที่​ 25​ เมษายน​ 2562 อาจารย์ดร.สันติชัย​ อินทรอ่อน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน