โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมหลักสูตรเลขานุการ​ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 วันที่​ 24 เมษายน​ 2562 อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

อัพเดตล่าสุด : 24 เมษายน 2562


 อบรมหลักสูตรเลขานุการ​ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0  วันที่​ 24 เมษายน​ 2562 อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน