โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

InHouse​ Training อบรมหลักสูตรการบริการ วันที่​ 18​ เมษายน​ 2562 บรรยายโดย​อาจารย์ประเสริฐ​ สุขไพบูลย์กุล

อัพเดตล่าสุด : 18 เมษายน 2562


 InHouse​ Training อบรมหลักสูตรการบริการ วันที่​ 18​ เมษายน​ 2562 บรรยายโดย​อาจารย์ประเสริฐ​ สุขไพบูลย์กุล

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน