โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In Houseหลักสูตร International Material Data System : IMDS (หลักสูตรเฉพาะทาง) 2 วัน (In-House) วันอังคาร-พุธที่ 12-13 ธันวาคม 2560

อัพเดตล่าสุด : 13 ธันวาคม 2560


หลักสูตร International Material Data System : IMDS (หลักสูตรเฉพาะทาง) 2 วัน (In-House)

(บรรยายโดยอาจารย์พิทักษ์ บุญชม)

สถานที่อบรม: บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง

จัดอบรมโดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Www.tesstraining.com

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน