โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

PublicTraining อบรมหลักสูตร Update พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่ 7 2562 และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ วันที่ 22 มีนาคม 2562

อัพเดตล่าสุด : 22 มีนาคม 2562


 PublicTraining อบรมหลักสูตร Update พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่ 7 2562 และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ วันที่ 22 มีนาคม 2562

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน