โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมกฎหมายเเรงงานที่ลูกจ้างเเละนายจ้างควรรู้ วันที่ 7 มีนาคม 2562 บรรยายโดยอาจารย์สัจพล สั่งสมบุญ

อัพเดตล่าสุด : 07 มีนาคม 2562


 อบรมกฎหมายเเรงงานที่ลูกจ้างเเละนายจ้างควรรู้ วันที่ 7 มีนาคม 2562 บรรยายโดยอาจารย์สัจพล สั่งสมบุญ

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน