โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมimds หลักสูตรimds Basic International Material Data System : IMDS วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอาจารย์พิทักษ์ บุญชม โรงแรม Gold Orchid วิภาวดี

อัพเดตล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2562


 อบรมimds หลักสูตรimds Basic International Material Data System : IMDS วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอาจารย์พิทักษ์ บุญชม โรงแรม Gold Orchid วิภาวดี

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน