โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

จัดฝึกอบรมครบวงจร พร้อมอาหารและเครื่องดื่มของว่าง หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล วันที่ 29 มกราคม 2562

อัพเดตล่าสุด : 29 มกราคม 2562


 จัดฝึกอบรมครบวงจร พร้อมอาหารและเครื่องดื่มของว่าง หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล วันที่ 29 มกราคม 2562

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน