โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรม หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วันที่ 29 มกราคม 2562 โดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

อัพเดตล่าสุด : 29 มกราคม 2562


 อบรม หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วันที่ 29 มกราคม 2562 โดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน