โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In House หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 11 กันยายน 60

อัพเดตล่าสุด : 11 กันยายน 2560


หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

11 กันยายน 60


หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

ADDA

อบรมวันที่ 1 กันยายน 2560

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

จัดอบรมโดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
Www.tesstraining.com


โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน