โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

In House หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 11 กันยายน 60

อัพเดตล่าสุด : 11 กันยายน 2560


หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

11 กันยายน 60


หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

ADDA

อบรมวันที่ 1 กันยายน 2560

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

จัดอบรมโดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
Www.tesstraining.com










โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills