โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Public หลักสูตร สุดยอดการขายทางโทรศัพท์ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 31 ก.ค. 60

อัพเดตล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2560


หลักสูตร สุดยอดการขายทางโทรศัพท์


อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


Image may contain 5 people people smiling people standing

No automatic alt text available

No automatic alt text available

Image may contain people sitting and indoor

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน