โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

Public หลักสูตร กฎหมายเเรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร โดย อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ 23 ส.ค. 60

อัพเดตล่าสุด : 23 สิงหาคม 2560


หลักสูตร กฎหมายเเรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร


โดย อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ


Image may contain one or more people people sitting screen and indoor

Image may contain one or more people people sitting screen table and indoorImage may contain 1 person sitting table and indoor

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน