โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 19 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 73 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

รับสมัครพนักงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ Sales Admin / Web Admin

อัพเดตล่าสุด : 25 กันยายน 2560


ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการขาย  Sales Admin / Web Admin

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

เงินเดือน(บาท) : 13000 ขึ้นไป (ผ่านโปร)


1. รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงาน
2. ดูแลข้อมูลและจัดเก็บประวัติลูกค้า
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้กับบริษัทต่างๆ
4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนการขาย
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 21-35 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีความสุภาพเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
4. มีความรู้ในการใช้ Word, Powerpoint, Excel

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
1.1 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
1.2 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
1.3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
1.4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต
1.5 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
1.6 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
​2. ได้รับเงินพิเศษตามความสามารถและประสบการณ์
3. ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน (กรณีออกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
4. ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
5. ปรับค่าจ้างประจำปี ทุกปี
6. ชุดฟอร์มพนักงาน
7. โบนัสรายปี
8. กีฬาและบันเทิงสันทนาการ
9. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
10. ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในหรือต่างประเทศ
11. สวัสดิการวันเกิด
12. เงินรางวัลตอบแทนช่วงอายุงาน
13. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน (มุลค่า 1,200 บาท)

คุณฝน

Tel: 092-492-9929

Email:

Line ID: @TESSTRAINING

_________________________________________


บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
TESS Training (Training Education for Sales and Services)
บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และจัดฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และด้านอื่นๆอย่างมืออาชีพ

การให้บริการ
1) Training ฝึกอบรมการขาย การตลาด และการบริการ ทั้งอบรมภายใน (In house) และอบรมภายนอก (Public)
2) Consulting ที่ปรึกษาธุรกิจ รับวางแผน จัดวางกลยุทธ์การขาย การตลาด และการบริการ และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ไม่ว่าสาขาใด อายุเท่าไร
จบจากสถาบันใดก็ตาม ที่ต้องการทำงานในบริษัทเล็กๆที่ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆมากมาย โดยบรรยากาศทำงานเป็นแบบครอบครัว สนุกสนาน สบายๆเป็นกันเอง ร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน เรายินดีพิจารณาทุกท่าน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เทสส์ เทรนนิ่ง

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน