โปรโมชั่นล่าสุด

In-house Training คืออะไร?

In-house Training (การอบรมภายในสถานที่) คือ การจัดอบรมที่ทางสถาบันจะเข้าไปทำการฝึกอบรมให้ที่บริษัทของลูกค้าเอง ซึ่งจะเกิดความสะดวกสบายกับลูกค้า ทั้งในเรื่องสถานที่และเวลา นอกจากนี้ จุดเด่นของการฝึกแบบ In-house Training คือ ลูกค้าสามารถวางแผนฝึกอบรมหรือปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้าเอง ซึ่งทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแผนฝึกอบรมไว้คอยให้บริการ

1. ประหยัดเวลาการเดินทางของลูกค้า
2. อบรมแบบส่วนตัวเฉพาะพนักงานของลูกค้าเอง
3. มีการออกแบบหลักสูตรให้ตรงความต้องการของลูกค้า
4. ฝึกอบรมโดยเน้นกิจกรรม ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
5. มีการติดตามและประเมินผลเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข

In-house Training Course

โครงการฝึกอบรบพนักงานขาย สุดยอดนักขาย ทุกระดับ อัพเดทใหม่ 2018


ฝึกกระบวนการขายให้แข็งแกร่ง รับประกัน คุณคือ “สุดยอดนักขาย” เมื่อผ่านการอบรมกับเรา หลักสูตรใบประกาศ และใบรับรองชั่วโมงการอบรมขาย Certificaate

Last Update 2017-12-08

หมวดหมู่ การขาย การตลาด การบริการ


การขายขั้นเทพ, การขายมืออาขีพ, 7 Step Sale Process, การเจรจาต่อรอง, เพิ่มยอดขาย, การบริการ, ปลุกพลังนักขาย, การตลาด, การค้าระหว่างประเทศ, การรจัดการอารมณ์, นำเข้าส่งออก และอื่นๆอีกมากมาย

Last Update 2017-07-21

หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ


การบริหาร, การโค้ช, ทักษะหัวหน้างาน, ทรัพยากรบุคคล, การสัมภาษณ์งาน, การวางแผนฝึกอบรม การเป็นผู้นำที่ดี และอื่นๆ

Last Update 2017-07-21

หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน


หลักสูตร อุตสาหกรรม โรงงาน

Last Update 2017-08-02

หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง


ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ บัญชี การเงิน กฎหมาย วิชาชีพเฉพาะทาง เลขานุการ

Last Update 2017-08-02

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills