โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1596 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย (11 ส.ค. 65 /9-12น.) อ.ประเสริฐ

ราคา 1500 บาท


 

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย

รหัสคอร์ส SM.A02

 

หลักการและเหตุผล

ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของการทำธุรกิจ การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้า เกิดความรู้สึกที่พึงพอใจกับตัวของนักขายที่รู้ใจและให้บริการคำปรึกษาที่ดี อีกทั้งเรื่องเล่าที่ผ่านประสบการณ์ กระนั้นนักขายจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งโอกาสทางการขายจะเกิดขึ้นได้จากการผลักดันเชิงอารมณ์ นั้นคือ เรื่องเล่าที่มีคุณค่าเพื่อค่อยๆ สร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการโน้มน้าวความรู้สึกให้กับลูกค้าเพื่อเข้าถึงการตัดสินใจและจินตนาการไปในทางที่ดีจนถึงขั้นปิดการขาย

 

วัตถุประสงค์

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและกระบวนการของ Story Telling เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าระหว่างนำเสนอ

2.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง

2.3 สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อสร้างการขายที่ดี

2.4 เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพื่อสร้างพลังในการโน้มน้าว

 

เนื้อหาการบรรยาย

บทบาทหน้าที่ในการนำเสนอแบบ Story Telling

- แนวคิดสู่ความสำเร็จของการนำเสนอที่ดี

- แนวทางและกระบวนการนำเสนอแบบ Story Telling

- มุมมองการนำเสนอด้วยการตั้งเป้าหมายด้วยกลุ่มลูกค้า

- คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเล่าเรื่องให้ทรงพลัง

- Workshop การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและการกำหนด Story

 

หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง Story

- โครงสร้าง Story Telling

- องค์ประกอบการนำเสนอ 3 ขั้นตอน (บทนำ, เนื้อหา, ช่วงสรุป)

- การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่อง

- Workshop การนำข้อมูลมาสู่การวิเคราะห์และสร้าง Script สำหรับการเล่า

 

 เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling

- กลไกการนำเสนอด้วย รูปแบบการกระตุ้นความรู้สึก

- การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพนึกตาม

- การสร้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรื่องเล่า

- การอุปมาอุปมัยให้คนคล้อยตามสู่การนำเสนอที่ทรงพลัง

 

Workshop การนำเสนอด้วย Story Telling แบบมืออาชีพ

ให้แต่ละกลุ่มเตรียม พรีเซ็นต์ราย โดยที่ต้องทำตามเงื่อนไขโจทย์ของลูกค้าที่วิทยากรมอบให้

 Workshop

- เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling

- ทักษะการนำเสนอให้ตรงกับลูกค้า

- สรุปการอบรม

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills