โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร การขายบนความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย อ.อรรถสิทธิ์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การขายบนความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย

 

อาชีพการขายในปัจจุบันมักเกิดปัญหามากในการสร้างยอดขายและการรักษาฐานลูกค้า องค์กรมากมายแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่หลายหลายซึ่งคงหนีไม่พ้นปะทะกันด้วยส่วนลดและของแถม หากจะบอกว่านั้นคือ สาเหตุหลักของการที่มีโอกาสเสียลูกค้าและรักษาไว้ไม่ได้ก็ไม่ผิดนัก แต่การขายในยุคปัจจุบันนั้นแตกต่าง กล่าวคือ เป็นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากที่สุด ดังนั้นวิธีคิดของนักขายในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างที่นอกกรอบ มองเห็นโอกาสทางการขายในหลากหลายรูปแบบอย่างไม่มีข้อจำกัด การขายจึงไม่ใช่ทุกอย่างหากแต่คือ แนวคิดนการสานสัมพันธ์ต่อยอดเชิงประสบการณ์อันดีต่างหากคือ เทคนิคการขายที่ดี

 

วัตถุประสงค์

•     เพื่อเพิ่มทักษะการขายบนความสัมพันธ์

•     เพื่อเรียนรู้การสร้างเครื่องมือในการสร้างยอดขายบนความสัมพันธ์

•     เรียนรู้การออกแบบการสร้างความสัมพันธ์เพื่อการต่อยอดสู่การขายอย่างเป็นระบบ

 

MODULE 1 : A MIND TO WIN

o    ถ้าคิดว่าขายได้ ยังไงก็ขายได้

o    แผนการขายที่ดี : ชนะไปแล้ว 70 %

PRACTICE : วิเคราะห์ตัวเราเอง และคำถามเชิงลึก

o    เทคนิคการวางแผนการขายอย่างเป็นขั้นตอน

 

MODULE 2 : PLANNING & ANALYSIS

o    จะดีกว่าไหมถ้าลูกค้าที่มี 80 % ให้ยอดเราอย่างต่อเนื่อง

o    เทคนิคการแบ่งเกรดลูกค้า

o    เปลี่ยนลูกค้าที่แย่ เป็นลูกค้าที่ดี

PRACTICE : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

o    เทคนิคการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกรด

 

MODULE 3 : START “Building Relationship”

o    การสร้างความสัมพันธ์ด้วยระบบ

o    เทคนิคการมัดใจลูกค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

WORKSHOP : ค้นหาข้อได้เปรียบ (ADVANTAGE)

o    เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษา

 

MODULE 4 : RESOLUTION & EVALUATION

o    การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

o    การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

WORKSHOP : แก้ไขปัญหาการขายที่ละเลยลูกค้า

o    การประเมินลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการขาย

 

 

วิทยากร อ.อรรธสิทธิ์ ปากคลอง

 

Managing Director, A 2 Solution Co., Ltd.

 

EXPERIENCES:

    Business Consultant, Sales Department, SBP Co., Ltd.

    Business Consultant, Sales Department, MWC Clinic

    Business Consultant, Sales Department, ISE Co., Ltd.

    Recruitment Project Manager, Thai Nippon Restaurant Recruitment Co., Ltd.

    Business Development & HR Specialist, Professional Training Service Co., Ltd.

    Senior Sales & HR Consultant, Business Human Solution (Thailand) Co., Ltd.

    Assistant Recruitment Manager, P.R. Recruitment and Business Management Co. Ltd.

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ ออร์คิด วิภาวดี

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

  

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน