โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ อ.ประเสริฐ

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

•      Ice break ละลายพฤติกรรม

•      ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ

•      ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?

•      ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล  

•      แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

•      เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ

•      เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

•      รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม

•      สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ

•      เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

•      เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี

•      เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ

•      Workshop: กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอ

•             - ทดสอบการนำเสนอ

•             - การวางรูปแบบนำเสนอและจังหวะ

•             - การควบคุมท่าทางและน้ำเสียงในการนำเสนอ

•             - การบังคับจังหวะและน้ำเสียงในการนำเสนอ

•      สรุปการบรรยาย

 

 โดยวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills