โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training เร่งยอดขายด้วย ADWORDS (สำหรับผู้ที่ใช้ ADWORDS อยู่แล้ว)

ราคา 3900 บาท


 

เร่งยอดขายด้วย Adwords (สำหรับผู้ที่ใช้ Adwords อยู่แล้ว)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน Adwords อยู่แล้ว มีความรู้ในการสร้างและการจัดการแคมเปญโฆษณาอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มเติมความรู้ในเชิงวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณา และลดต้นทุนค่าโฆษณาต่อคลิก รวมทั้งการวิเคราะห์คู่แข่ง และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ ในเชิงลึกโดยใช้เครื่องมือของ Google ที่มีให้ เช่น Google Analytic เป็นต้น

 

เนื้อหาการอบรมในหลักสูตรนี้

1. ทำความรู้จักกับ CTR และ Quality Score ตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่า Keyword ที่คุณเลือกจะต้องจ่ายถูกหรือแพง

2. โฆษณา, Keywords และ Landing Page ตัวแปรสำคัญในการที่จะทำให้ค่าโฆษณาถูก หรือแพง

3. วิธีการสร้างโฆษณาที่ทำกำไรอย่างแท้จริง และยิ่งนานวันค่าโฆษณายิ่งถูกลง

4. วิธีการพัฒนา Keyword และโฆษณาให้มี CTR เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

5. เทคนิค และกรณีศึกษาในการตั้งราคาต่อคลิก (CPC)

6. วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ Landing Page ว่ามีคุณภาพดีพอหรือไม่

7. การตรวจสอบ Keyword ไหนทำเงิน, Keyword ไหนผลาญเงิน ด้วย Conversion Tools

8. Keyword Blue Ocean ใครเจอก่อน กำไรก่อน

9. การโปรโมทอื่นๆ ที่ควรจะทำควบคู่กันไป

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้

1. เทคนิคการทำโฆษณาใน Google Ad words ที่จะช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณา และเพิ่มอัตราความสำเร็จให้สูงขึ้น

2. เทคนิคการวิเคราะห์ การค้นหา Keyword ที่มีประสิทธิภาพในการทำเงินได้สูง

3. การติดตั้งระบบ Conversion Tools เพื่อช่วยตรวจวัดคุณภาพความสำเร็จของ Keyword แต่ละคำ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เป็นผู้ที่ใช้บริการโฆษณา Google Ad word อยู่แล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการโฆษณายังไม่เป็นที่น่าพอใจ

 

อาจารย์นพพร หมื่นหนู

ผู้เชี่ยวชาญด้าน DIGITAL MARKETING

- หลักสูตร  ก้าวสู่นักขายออนไลน์

- หลักสูตร จัดการโฆษณาผ่าน FACEBOOK

- หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย WORDPRESS

- หลักสูตร  เดินทางธุรกิจสู่ตลาดออนไลน์

- หลักสูตร  จาก 0 ถึง 100 ของแม่ค้าออนไลน์

- วิทยากรบรรยายในชุดวิชา WEB DEVELOPER ณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย

- วิทยากรบรรยายในชุดวิชา MACROMEDIA DREAMWEAVER ณ กระทรวงการคลัง

- วิทยากรบรรยายในชุดวิชา MACROMEDIA FLASH ณ กระทรวงการคลัง

- วิทยากรบรรยายในชุดวิชา E-LEARNING ของสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ - วิทยากรบรรยายในชุดวิชา GRAPHIC และ E-LEARNING ในหน่วยงานต่างๆ

- วิทยากรบรรยายการสร้างงานแอนิเมชั่น ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง

- คณะกรรมการในการตรวจรับผลงานการทำวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง  และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยากรบรรยายทางด้านการออกแบบบทเรียน E-LEARNING

- อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลักสูตร เว็บดีไซน์

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: ศูนย์ฝึกอบรม TESS Training (Workspace โชคชัย4)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน