โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน

ราคา 3500 บาท


 

จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน

หลักการเเละเหตุผล

   ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร การมองเห็นเเต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนทำงานแบบ เชิงบวก                 

 2. มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม                                                               

 3. กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน 

 หัวข้อในการอบรม  

 • การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร

 • เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง

 • เข้าใจองค์กร

 • องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา 

 • การเป็นพนักงานที่ดีต่อองค์กร

 • อุปสรรคในชีวิตและการทำงาน

 • ปลุุกพลังในการทำงาน

 • สร้าง LIFE BALANCE ให้การทำงานทุกวันมีความสุข

 • แนวคิดการสร้างแรงจูงใจให้การทำงานที่มีความสุข

 • การบริหารคนหลาย Gen คนต่างวัย ทำงานร่วมกันได้

 • WORKSHOP แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ

 • สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทั้งองค์กร ผู้ที่สนใจทัวไป

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท 

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียง ท่านละ 3,000 บาท
วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
วันที่อบรม 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน