โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร : Graphic & Design กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

ราคา 3500 บาท


หลักสูตร : Graphic & Design กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

กำหนด Product Concept ก่อนขั้นตอน Design

หลักการและเหตุผล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น

องค์ประกอบของการวิเคราะห์ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Concept Design ให้สอดคล้องกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด

การวิเคราะห์ตั้งชื่อและออกแบบ “แบรนด์”

ปัจจัยแนวคิดการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำเสนอบนฉลากมีอะไรบ้าง

เรื่องของการแปลงและใส่บาร์โค้ด EAN-13 บนฉลาก

อาจารย์วรเกษมสันต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท/วัน

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Facebook : TessTrainingPage

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน