โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

ฝ่าเหลี่ยมการค้า “กัมพูชา+เวียดนาม+จีน” (19 มี.ค 61) อ.วรเกษมสันต์

ราคา 3900 บาท


 หลักสูตร : ฝ่าเหลี่ยมการค้า “กัมพูชา+เวียดนาม และจีน”

รู้จักและเข้าใจโครงสร้างตลาด CLMV

มุมมองสินค้าไทย

การวิเคราะห์ตำแหน่งและโอกาสสินค้า

เข้าใจโครงสร้างการกำหนดราคา

เหตุผลควรส่งออกไปกัมพูชา,เวียดนาม และจีน

การวิเคราะห์เลือกคู่ค้า

เตรียมความพร้อมส่งออกไปกัมพูชา+เวียดนาม

สภาวะโอกาสสินค้าไทยในจีน

โอกาสสินค้าไทยในจีน และกลยุทธ์ติดต่อผู้นำเข้า

สำรวจโครงสร้างตลาดการค้าในจีน

การคำนวณและกำหนดโครงสร้างราคา

วิธีการขนส่งจากไทยไปจีน

 

ราคา 3500 บาท  พิเศษ โปรโมชั่น แรงๆ

สำรองจองที่นั่ง 4 ท่าน ฟรีอีก 1 ท่าน ทันที

ผลได้รับหลังอบรม

เกิดความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลาด

จนผลักดันสินค้าเข้าตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

เน้นไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเวียดนาม สามารถนำกลยุทธ์ Branding & Marketing 4.0 

สร้างการขายในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อ.วรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

_________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills