โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Service Delight การบริการเหนือความคาดหมาย 3 พ.ค. 61

ราคา 3900 บาท


Service Delight การบริการเหนือความคาดหมาย

 

§  บริการในแบบที่ลูกค้ายุคปัจจุบันต้องการ

§  ปรับมาตรฐานการบริการสู่การสร้างสิ่งที่แตกต่าง

§  แนวคิดสู่การสร้างความต่างที่พึงพอใจเหนือความคาดหมาย

§  พักเบรค

§  บุคลิกภาพที่เข้าถึงจุดสัมผัส

§  บริการและความใส่ใจด้วย Service mind

§  Service Delight บริการที่เหนือความคาดหมาย

§  พักทานอาหารกลางวัน

§  ขั้นตอนการทำ Service Delight

§  จุดสัมผัสของการบริการสามารถสร้างความประทับใจได้

§  ขอบเขตในการทำบริการให้ประทับใจ

§  พักเบรค

§  สังเกตจุดสัมผัสของลูกค้า

§  เกณฑ์การวัดระดับการบริการที่เหนือความคาดหมาย

§  สรุปการอบรม

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills