โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาบุคลิกภาพและพิชิตใจลูกค้าในงานบริการที่เป็นเลิศ

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ

และพิชิตใจลูกค้าในงานบริการที่เป็นเลิศ

 

        ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ

ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ

เพราะงานบริการเป็นใจหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า

การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ

จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ รวมเป็นจนถึงสิ่งที่ลูกค้าและผู้รับบริการมองเห็นเป็นสิ่งแรกคือบุคลิกภาพ

และการแสดงออก ดังนั้น หากมีบุคลิกเพื่อการบริการที่ดีในการบริการทุกท่วงท่าแล้ว ผลที่ตามมาคือ

เกิดการบอกต่อไปอย่างแพร่หลาย เป็นชื่อเสียงที่ดีต่อองค์กรในอนาคตและภาพลักษณ์ที่ดูดีเสมอ

การรอบรมในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อนักบริการที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และดูมีเสน่ห์

เพื่อเป็นนักบริการที่ดีในสายตาผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.   เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถูกต้อง ในเรื่องของการให้บริการ

และตรงตามมาตรฐาน

2.   เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง ของการเป็นนักบริการที่ดี

และสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริการที่เป็นเลิศได้

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน หรืองานที่ทำอยู่ได้อย่างเหมาะสม

4.   เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความก้าวหน้าส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้รับการบริการ

ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร

5.   เพื่อเป็นสุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

หัวข้อการสัมมนา 

1. ความหมายของงานบริการ
2. การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจแก่การบริการ
3. กิจกรรมปรับทัศนคตินักบริการ
4. หัวใจจิตอาสาของนักบริการ
5. หลักปฏิบัติของงานบริการ
6. สุดยอดบุคลิกภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการมาตรฐานโรงแรม
7. บุคลิกภาพที่ดีในแบบของตนเอง
8. บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในสายตาลูกค้า
9. บริการอย่างไรให้ถูกใจกับคน 4 ประเภท
10. กิจกรรมทดลองการให้บริการกับลูกค้า 4 ประเภท
11. Role play:  ความพร้อมนักบริการ
12. 5 สิ่งควรรู้คู่นักบริการขั้นเทพ

-สามารถควบคุมอารมณ์เพื่อรู้จักการใช้คำพูดในงานบริการ

-ในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

-และเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อ....

-การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

-สามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รู้ข้อมูลบริษัท
- รู้จริงในสินค้าและบริการ
- รู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับการบริการ
- รู้ข้อมูลของคู่แข่งขันเพื่อตอบข้อโต้แย้งได้อย่างถูกต้อง
- รู้วิธีนำเสนอขายและบริการ
13. เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ
14. เทคนิคการนำเสนอบริการเพื่อขายอย่างมืออาชีพ
15. บทสนทนาสร้างความประทับใจ
16. เทคนิคการเจรจาเพื่อค้นหาความต้องการ
17. เทคนิคการมัดใจลูกค้าใหม่ให้เป็นลูกค้าประจำ
18. กิจกรรมเพิ่มการบริการที่ดีและเพิ่มลูกค้าใหม่
 


ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

________________________________

สอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills