โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 100 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 154 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ (6 พ.ย. 61) อ.ประเสริฐ

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

การขายที่ยุคใหม่ต้องการคือ การขายจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการจะเป็นนักขายที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องเรียนรู้แนวทางการขายทั้ง B2B และ B2C เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการขายให้สอดคล้องกับธุรกิจลูกค้าได้ ดังนั้น หากการขายยังคงไม่ได้รับการปรับจูนแนวคิดให้เป็นยุคใหม่ นักขายก็จะหมดความสำคัญในองค์กร การเปลี่ยนแนวคิดคือ การเปลี่ยนแนวทางการขายให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันเพื่อที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่การหั่นราคาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น บริษัท เทสส์เทรนนิ่ง จึงขออาสาเป็นผู้นำพาท่านไปสู่ยุคใหม่ที่นักขายต้องเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง หมดยุคแล้วกับการเก็บตัวอย่างจากการอ่านแล้วมาเล่า แต่ตอนนี้ต้องเป็นประสบการณ์จริงและแก้เกมการขายมาเล่าให้ฟัง เสิร์ฟแบบร้อนๆ ตรงหน้าคุณ

 

หัวข้อการบรรยาย

Part 1 การขายในยุคใหม่ที่เข้าใจโมเดลธุรกิจ 100%

·        เชี่ยวชาญประเภทธุรกิจลูกค้าได้ภายใน 1 ชม.

·        เทคนิคการแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกการขายใหม่

·        ตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงทางการขายจากวิทยากร ที่มุ่งการขายแบบทั้ง B2B B2C

Part 2 การจัดการงานขายด้วยเทคนิค Sales Professional

·      เทรนการขายยุคใหม่คือ "Fix" "Repair"

·      การแก้ไขโมเดลธุรกิจลูกค้า ในแบบไม่ต้องรอการตลาดก็รอดได้

·      ตัวอย่างปัญหาที่ทางวิทยากรเคยเผชิญจากประสบการณ์และแนวคิด

·      การแก้ไขเกมการขาย

Part 3 เชื่อมโยง Online และ Offline ด้วยการตลาด 360 องศา

·        Online แบบมือทำใครๆ ก็เข้าใจได้ด้วย Target, Social, Local, Mobile

·        กลเกมออนไลน์ หาลูกค้าให้มากด้วยการสื่อสารวงกว้าง

·        รูปแบบการจับจองลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ในโลกออนไลน์

·        ตัวอย่างแนวทางการใช้ออนไลน์มุ่งลูกค้าจากตัวอย่างธุรกิจที่วิทยากรกำลังบริหาร

Part 4 การมุ่งประสบการณ์เชิงประจักษ์ เน้นการสร้างความภักดีผ่านนักขายมือโปร

·      การวางจุดเชื่อมโยงผ่าน CEM Story ประสบการณ์แบบมีเรื่องเล่า

·      เทคนิคการรักษาจุดเชื่อมต่อทั้งกระบวนการ

·      นักขายกับการลงทุนเพื่อรักษาความสัมพันธ์และสร้างประสบการ์ร่วม              

·      ตัวอย่างแนวทางการรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบการขายจากวิทยากร

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน