โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

! ยืนยัน ! เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing (22 มี.ค 61) อ.นพพร

ราคา 3900 บาท


 

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing

รายละเอียดหลักสูตร

·         ก้าวสู่...Modern Office ในยุค Thailand 4.0

·         บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย Computer อย่างเป็นระบบ

·         วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม Microsoft Office

·         ..ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ Software ราคาแพง

·         หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหาย

·         พบกับ... วิธีค้นหาเอกสารใน Computer ให้พบเพียง “1 คลิก

ฝึกปฏิบัติ : Work shop E-Filing

หัวข้อสัมมนา

1. ความรู้เบื้องต้นเพื่อการบริหารระบบเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์

2. การบริหารงานเอกสารยุคสารสนเทศ และการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

3. Computer และระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่ควรทราบก่อนการใช้งานระบบ Network

4. การเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการไฟล์ (File) และโฟลเดอร์ (Folder) ให้สอดคล้องกับวิธีการค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว

5. เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบปฏิบัติการ (Operating system)

6. โครงสร้างการจัดเก็บ Files ในคอมพิวเตอร์และการทำ Index อย่างเป็นระบบ

7. เทคนิคการใช้ Computer Network เพื่อสร้างรูปแบบและการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างเอกสารแบบ Web

8. การสื่อสารในองค์กรด้วยการใช้ Computer Network และการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

9. เทคนิคการใช้และบริหาร Technology ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - Information Network System - Knowledge Management

10. ระดับการใช้ข้อมูลใน Network และการทดลองจัดการข้อมูลให้ค้นหาได้ง่าย และมีมาตรฐาน เดียวกัน

11. ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์

12. Modern Office (การประยุกต์ใช้กับแนวทางบริหารสำนักงานยุคใหม่)

13. ภาคปฏิบัติ (Work Shop)

วิทยากรอาจารย์นพพร หมื่นหนู

สมัครในราคา 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน

ลดทันทีเหลืองเพียง ท่านละ 3,500 บาท เท่านั้นด่วน!!!

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน