โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training เทคนิคการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้าอย่างไร....ให้โดนใจลูกค้า ดร.วันทนา

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้าอย่างไร....ให้โดนใจลูกค้า

 

หัวข้อในการฝึกอบรม

1.วัตถุประสงค์หลัก และรอง ของการออกแบบบูธในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้า

2. เทคนิคและวิธีในการค้นหา และนำเสนอ ความสนใจ และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

3. เทคนิคและวิธีในการค้นหา และนำเสนอ ศักยภาพ (Potential) และ อัตลักษณ์ (Identity)ของสินค้า

4. หลักการและความสำคัญของ การบริการ/การขาย ด้วยใจ Service Mind ตามแนวคิดจิตวิทยา

5. เทคนิค การเปลี่ยนจากการเป็นผู้เยี่ยมชม ให้เป็นลูกค้า

6. เทคนิค 8 ประการ  ในการเตรียมตัวก่อน  ระหว่าง และหลังออกงานแสดงสินค้า

7. หลักการในการคัดเลือกงานแสดงสินค้าให้สอดคล้องกับธุรกิจ

8. 12  ประโยชน์ของการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้า

9. หลักการเรียนรู้ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา (Self) และการพัฒนาตนเองด้วยเทคนิค SWOT  Analysis,  Inspiration

 

วิธีการฝึกอบรม

VDO,   Role play,  Workshop, Brainstorming     และ Case study

 

วิทยากร ดร. วันทนา ปทุมอนันต์

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน