โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

! ยืนยัน ! วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM (2ุ5 พ.ค 61) อ.ประเสริฐ

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM

1)           ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย)

2)           ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด”

3)           เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน

4)           ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (work shop)

5)           การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขาย

6)           กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย)

7)           เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล

8)           เทคนิคการนำเสนอคุณค่าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง (work shop)

9)           เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลูกค้า

10)       เทคนิคการเจรจาและปิดการขายอย่างเซียน

11)       ทดสอบการใช้เทคนิคและกระบวนการขาย (work shop)

12)       วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM

13)       เทคนิคการใช้ CRM สู่การสร้างความผูกพันธ์

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน