โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 31 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร ศักยภาพด้านบุคลิกภาพ... สู่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่เป็นเลิศ (Effective Customer Satisfaction Management)!!อบรมวันที่ 16 พ.ค 61

ราคา 3900 บาท


 หลักสูตร:ศักยภาพด้านบุคลิกภาพ...สู่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ที่เป็นเลิศ(Effective Customer  Satisfaction  Management)

09.00 - 10.30  พื้นฐานนักปฏิบัติการยุคใหม่และมืออาชีพ

- เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

- “รู้จัก 7 ประการ”

- ขั้นตอนขบวนการธุรกิจ

- องค์ประกอบมาตรฐาน “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์” ที่เกิดผล

-   กิจกรรมวิเคราะห์กลุ่ม.....ค้นหาเป้าหมาย

- ลักษณะการบริการที่เป็นเลิศ

- กลยุทธการสื่อสารที่เกิดผล

- ศิลปะการพูด  และ  การฟัง

-  วิธีการและเทคนิคการแก้ไขปัญหา

10.30  -  10.45  พักเบรก

10.45  -  12.00 - กิจกรรมกลุ่ม :“ประเมินศักยภาพผู้ให้บริการ”

12.00  -   13.00 พักเที่ยง

13.00  -   14.30  - การสรุปกลุ่ม  จากประเด็นสถานการณ์จริง และกรณีปัญหา

- การประเมินผลงานกลุ่ม และ เฉลยปัญหา

14.30  - 15.45  - ต่อ ..................................................

15.45  - 16.00 - สรุป   คำถาม / คำตอบ 

                      *********************

วิทยากร : อาจารย์ประภาภร์ พนัสพรประสิทธฺ์                                                                                         

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรมพาลาสโซ่ (Palazzo Hotel)

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

IFrame___________________________________________

สอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน