โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 8 วัน - 

ยืนยัน 3 หลักสูตรพร้อมกัน รับส่วนลดทันที 6,000 บาท!!    

เหลืออีก 8 วัน - 

คอร์สการทำงานเป็นทีม ลดสูงสุด 40% สำหรับลูกค้า In-house เท่านั้น     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร“ยุคความพร้อมด้านภาษารับ AEC” ( Challenges Towards AEC) !!อบรมวันที่ 23 ก.พ 61

ราคา 3900 บาท


 หลักสูตร“ยุคความพร้อมด้านภาษารับ  AEC

( Challenges  Towards  AEC)

1.การสร้างความเข้าใจพื้นฐาน

1.1 ความสำคัญของ  AEC

- ความเป็นมา / ความหมาย และ เป้าหมาย

- ความเปลี่ยนแปลง  และ ความพร้อมใน

  การปรับอย่างสอดคล้องต่อผลกระทบ

- แนวทางเสริมสร้างการพัฒนาบุคลกรยุค AEC

1.2 ความสำคัญด้านภาษา

เข้าใจเอกลักษณ์ด้านภาษา  

- ระดับวัฒนธรรมด้านการสื่อภาษา

องค์ประกอบที่สำคัญการเตรียมความพร้อม“นักสื่อสารที่เกิดผล”

2. กระบวนการความพร้อม และการเรียนรู้

2.1ความพร้อมระดับมาตรฐาน

2.2 ความพร้อมระดับองค์กร

การพัฒนาเป็นนโยบาย 

สนับสนุนวิธีการให้ผู้ปฏิบัติ “ผลิตผลงาน” ด้วยตนเองให้มากที่สุด”

……..ผ่านเครื่องมือระบบ hi-tech

……..ผ่านกิจกรรมโครงการ

……..ผ่านการเรียนรู้ /  อบรม /  ฝึกงาน                    

2.3 ความพร้อมระดับบุคคล

วิธีการฝึกฝนด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

การสร้างความมั่นใจในการแสดงออก

3. สรุป  และ คำถาม-คำตอบ

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์                                                                                            

วันที่จัดอบรม 23 ก.พ 61

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรมพาลาสโซ่ (Palazzo Hotel)

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

IFrame___________________________________________

สอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills (อบรมวันที่ 22 ธ.ค. 60)